Karttalehtilatauksien maksimimäärät muuttuvat

Karttaselaimen S60-version Kausi- ja Vuosi-tilausten suurimmat sallitut latausmäärät muuttuvat 1.8.2010 alkaen. Uudet määrät ovat Kausi-tilaukselle 400 karttalehtilatausta ja Vuosi-tilaukselle 2500 karttalehtilatausta. Latausmäärien muutoksella vastataan kohonneisiin vero-, maksuliikenne- ja palvelinkustannuksiin. Erityisesti ripeästi kasvanut käyttäjämäärä on lisännyt palvelinkapasiteetin tarvetta ja siihen liittyviä kustannuksia arvioitua enemmän.

Janne Hietanen

Janne Hietanen