Karttaselaimeen karttapalautetoiminnallisuus - yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa

Karttaselaimen S60-versiosta on juuri julkaistu tuore päivitys (1.7) jossa merkittävin uudistus on yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa kehitetty karttapalautetoiminto. Lisäksi uudessa versiossa on korjattu joitakin uuden Nokia Belle -käyttöjärjestelmän kanssa ilmenneitä yhteensopivuusongelmia.

Karttaselain ja Maanmittauslaitos aloittivat viime kesänä laajan yhteistyöhankkeen jonka tavoitteena on tuoda Maanmittauslaitoksen maastokarttojen päivittäminen ja alati muuttuvien karttatietojen keruu kaikkien kansalaisten saataville. Tämän yhteistön tuloksena syntynyt karttapalautetoiminto julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa suuren yleisön käyttöön Karttaselaimen S60 1.7 -versiopäivityksen yhteydessä. Vuoden 2012 aikana karttapalautetoiminto tuodaan myös muihin Karttaselaimen alustaversioihin.

Karttapalautteella tarkoitetaan maastotiedoissa tapahtuvien muutosten ilmoittamista suoraan Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan. Esimerkiksi uusista teistä, rakennuksista tai muista muuttuvista maastonkohteista voi nyt raportoida nopeasti ja helposti suoraan Karttaselaimella. Palautteet käsitellään Maanmittauslaitoksessa välittömästi ja ne otetaan huomioon maastotietojen ylläpidossa. Todennetut, maastotietokantaan tehdyt muutokset näkyvät ajantasaistuksen jälkeen Karttaselaimen maastokartoissa lähes välittömästi. Tämä nostaa entisestään Karttaselaimen karttojen laatua ja ajantasaisuutta.

Karttaselain on ollut Maanmittauslaitoksen kenttähenkilöstön käytössä vuoden 2011 loppupuolelta saakka ja karttapalautteen antamisesta mobiililaitteilla on jo kertynyt hyviä kokemuksia. ”Karttaselaimeen on rakennettu toiminnallisuus, jolla muutokset tai puutteet kartalla voi raportoida suoraan Maanmittauslaitokselle korjattavaksi kartta-aineistoihin”, kertoo hankkeesta Maanmittauslaitoksella vastaava kartastopäällikkö Teppo Ahonen. Tämä toimivaksi havaittu työkalu halutaan nyt mahdollisimman monen maastokartan käyttäjän ulottuville.

Karttapalautteen antamisesta Karttaselaimella on tehty erittäin yksinkertaista. Toiminto löytyy Karttaselaimen aineisto-valikosta ja palautteen voi lähettää muutamalla napin painalluksella suoraan Maanmittauslaitoksen käsiteltäväksi. Jotta järjestelmä toimisi sujuvasti olisi toivottavaa sisällyttää annettuihin karttapalautteisiin omat yhteystiedot, vähintään oma sähköpostiosoite. Tämä onnistuu syöttämällä oma sähköpostiosoite palautevalikon yhteystiedot-osaan. Palautetta saa antaa myös ilman yhteystietojen syöttämistä.

Toivomme mahdollisimman monen Karttaselaimen käyttäjän tarttuvan tähän tilaisuuteen. Ensimmäistä kertaa Suomen maastokarttoja kehitetään suoraan kansalaisten itsensä mobiilisovelluksella tuottamien tietojen avulla. Kuulemme myös mielellämme mielipiteitänne ja kehitysideoita karttapalautetoimintoon liittyen.

Janne Hietanen

Janne Hietanen