Merikartta-aineistoihin kaksi uutta päivitystä

karttaselain_merikartat
Karttaselaimen merikartat ovat päivittyneet perustuen Liikenneviraston uusiin vuoden 2016 merikarttajulkaisuihin. Saat päivitykset heti käyttöön valitsemalla aineiston sovelluksen karttavalikossa. Päivityksessä ovat mukana seuraavat julkaisut:

Savonlinna–Kuopio–Iisalmi (perustuu uusittuun merikarttasarjaan M)

Sarja on laajentunut edelliseen, vuonna 2006 julkaistuun painokseen verrattuna merkittävästi ja samalla sen nimeksi on muutettu Savonlinna – Kuopio – Iisalmi. Uudessa painoksessa ovat mukana myös Suuren Ruokoveden, Onkiveden, Vieremän sekä Kiuruveden alueet.

Kartan lähdeaineistona oleva merikarttasarja M perustuu uudella tekniikalla mitattuihin entistä tarkempiin syvyystietoihin, joita on päivitetty laajoille alueille myös väylien ulkopuolelta. Lisäksi mukana on paljon uusia yksittäisiä syvyys- ja kivihavaintoja. Myös muut tiedot, kuten luonnonsuojelualueiden rajat ja venesatamatiedot on päivitetty uuteen painokseen.

Kokonaan uutena alueena sarjassa on mukana Vieremälle johtava venereitti, jota ei aikaisemmin ole esitetty merikartalla.

Viipuri–Helsinki (perustuu uusittuun A-merikarttasarjaan)

Karttaan on edellisen painoksen jälkeen tullut lukuisia päivityksiä. Merikarttasarjan alueella on mitattu peittävällä monikeilaintekniikalla laajoja alueita ja tähän pohjautuen entistä tarkempia syvyystietoja on päivitetty paljon myös väylien ulkopuolelle. Lisäksi mukana on lukuisia uusia yksittäisiä syvyys- ja kivihavaintoja, joista osaan on saatu vihjeitä myös vesillä liikkujilta. Merenkulun turvalaitteisiin ja väylälinjauksiin on tehty tarkistuksia useilla veneväylillä.

Jukka Hietanen

Jukka Hietanen