Tärkeä tiedote: Karttaselaimen pohjakartta-aineisto muuttuu

[Pidempi versio tästä kirjoituksesta on luettavissa Karttaselaimen foorumilla.]

Hyvät Karttaselaimen käyttäjät. Sain Maanmittauslaitokselta kirjeen 16.6.2009 jossa minua pyydettiin poistamaan Karttaselaimen nykyinen Kansalaisen Karttapaikkaan perustuva oletuspohjakartta.

Keskustelin asiasta Maanmittauslaitoksen kanssa ja he totesivat että ”suomalainen koiratutkavalmistaja” oli pyytänyt heitä puuttumaan Karttaselaimen ilmaiseen karttalehtien näyttämiseen. Tästä syystä he kehottivat minua poistamaan Karttaselaimen nykyisen oletuspohjakartan (Kansalaisen Karttapaikan verkkosivun kartta-aineisto).

Itse olen käyttöehtojen tulkinnasta eri mieltä ja olen tuonut tämän näkökannan esille keskusteluissa Maanmittauslaitoksen kanssa.

Keskusteluissa päädyimme tulokseen että paras ratkaisu Karttaselaimen jatkon kannalta olisi siirtyä käyttämään Maanmittauslaitoksen WMS-rajapintaa joka tarjoaa periaatteessa saman pohjakartta-aineiston mutta Karttaselaimelle paremmin sopivassa ja muokattavammassa muodossa. WMS-rajapinta on maksullinen mutta neuvottelen parhaillaan rahoituksen ja lisenssiehtojen järjestämisestä Karttaselaimelle sopivaan muotoon. Uskon, että WMS-rajapinta voidaan liittää ja ottaa käyttöön Karttaselaimessa loppukesän aikana. WMS-rajapinnan myötä Karttaselaimesta tulee entistä nopeampi, toimintavarmempi ja laajemmin saatavilla oleva kuin koskaan ennen. Myös kaikilla toimivan allekirjoituksen hankkimisesta tulee huomattavasti helpompaa luotettavamman WMS-palvelun myötä.

Olen sopinut Maanmittauslaitoksen kanssa että poistan Karttaselaimesta nykyisenkaltaisen pohjakartan näytön kunnes sopimus WMS-rajapinnan käytöstä on saatu aikaan. Väliaikana Karttaselaimen oletuskartaksi tulee Googlen tuottama ilmainen maastokartta. Lisäksi Karttaselaimen aloitusnäyttö muuttuu siten että käyttäjä voi itse syöttää jonkin muunkin haluamansa karttapalvelun yhteysosoitteen. Tällöin karttaselaimella voi selata muitakin kuin Googlen pohjakartta-aineistoja mikäli ne ovat yhteensopivassa muodossa.

Edellä mainittuihin muutoksiin minulta menee arviolta 1-2 viikkoa aikaa joten sen ajan kuluessa asennuspaketteja ei voida toimittaa. Asennuspakettipyyntöjä voi edelleen jättää normaalisti, pyrin käsittelemään ne heti kun Karttaselaimeen vaaditut muutokset ovat valmiina.

Pyydän siis kärsivällisyyttä ja pahoittelen syvästi asiaa kaikille niille jotka joutuvat tämän takia odottamaan asennuspakettiaan tavallista pidempään.

Janne Hietanen

Janne Hietanen