Löydä parhaimmat marjapaikat Karttaselaimen avulla

Voit hyödyntää Karttaselainta parhaimpien marja- ja sienipaikkojen etsinnässä!

Marjastus on Suomessa suosittu harrastus ja monelle mieluista puuhaa. Tiesitkö, että Karttaselain-sovelluksen kartoista saatavien tietojen avulla voit helposti löytää satoisampia marjapaikkoja?

Karttamme tarjoavat erittäin kattavaa tietoa esimerkiksi maaston ja metsän tyypeistä joita on mahdollista hyödyntää vuosittain erilaisten marjapaikkojen etsinnässä. Tässä blogikirjoituksessa avaamme hieman tarkemmin, kuinka pääset hyödyntämään näitä tietoja vaikkapa kuluvan kesän marjaretkelläsi!

Puolukkaa ja mustikkaa havupuisilta kankailta

Puolukat ja mustikat on usein helppo löytää havupuisilta kangasmailta, jotka on merkitty Maanmittauslaitoksen maastokarttaan valkoisella värityksellä havupuun symbolilla merkittynä (ylösalaisin oleva V-kirjain). Muiden metsätyyppien symbolit sekä muiden karttamerkintöjen selitteet löydät ohjekeskuksestamme.

Pidempinä kuivan sään jaksoina kannattaa suunnata hieman kosteammalle alueelle kuten soistumiin eli soistuneisiin metsiköihin sekä soiden reunoille. Soistumat erotat kartalla vaalealla sinisellä merkittynä alueena, suo taas on on merkitty tummemman sinisellä.

Mustikkaa ja puolukkaa voi löytää usein myös avohakkuualueiden reunoilta, sähkölinjojen lähistöltä sekä harvennetuilta metsäalueilta muutama vuosi harvennuksen jälkeen. Avohakkuualue on merkitty kartalle vihreänä viistoviivana. Sähkölinjat voi tunnistaa maastokartalta mustina viivoina, joihin on piirretty Z-kirjain sekä tolpan paikat osoittavia poikkiviivoja.

Lakkaa ja karpaloita suoalueilta

Lakkaa ja karpaloita kannattaa suunnata etsimään metsäisiltä ja puuttomilta soilta. Metsäiset suot on merkitty kartalle sinisellä, puuttomat suot vihreänruskealla värityksellä. Erotat suot soistumista eli soistuneista metsiköistä etsimällä kartalta tummemman sinisellä väritettyä aluetta.

Varustaudu suolla liikkumiseen sopivilla jalkineilla ja huomioi vaikeakulkuiset suot jotka on merkitty sinertävällä vaakaviivoituksella.

Metsäortokuvalla hahmotat alueen metsätyypit nopeasti

Karttaselaimen Plus-tilaukseen sisältyvän metsäortokuvan avulla voit oppia hahmottamaan eri metsätyyppejä nopeasti laajemmiltakin alueilta. Tätä voi hyödyntää mainiosti marjapaikkojen etsinnässä.

Metsäortokuva on uudelleen väritetty ilmakuva jossa havupuusto piirtyy vihreämpänä ja väritys punertuu lehtipuuston lehtikoon kasvaessa ja tihentyessä. Voit erottaa lehtimetsän myös latvuksen muodoltaan pehmeämpänä.

Huomioithan että metsäortokuvan värisävyjä tulee verrata aina ympäröivään alueeseen, koska eri alueiden väreihin voivat vaikuttaa kuvaushetken valaistusolosuhteet.

Hyödynnä myös hakutoimintoa

Tiesitkö, että Karttaselaimen hakutoiminto sisältää kattavimman saatavilla olevan paikannimitietokannan Suomesta, joka sisältää muun muassa maastokartan maastokohteiden nimet.

Kokeilepa hakea sovelluksen hakupalkista vaikkapa hakusanoilla mustikkakangas, puolukkakangas, hillasuo tai muilla marjapaikkoihin viittaavilla nimillä. Nimet on usein annettu syystä, joten hakemalla paikkoja ja tutkimalla maastoa karttamerkkien avulla ja saatat hyvällä onnella löytää uuden marjapaikan vaivattomasti!

Tallenna tiedot parhaista paikoista

Voit käyttää Karttaselaimen ilmaisversiosta löytyvää "Tallenna paikka" -toimintoa parhaimpien marja- ja sienipaikkojen tallentamisessa. Kun tallennat ylös tiedot parhaista paikoista, ovat ne helposti ulottuvillasi myös tulevina vuosina. Paikkoja on myös mahdollista lajitella erilaisia avainsanoja käyttämällä, jonka ansiosta voit lajitella esimerkiksi eri marjoille soveltuvat paikat.

Kun aktivoit käyttöösi Plus-tilauksen tallentuvat merkinnät Karttaselain-tiliisi jolloin marjapaikkojen merkinnät säilyvät mukana myös laitteen vaihtuessa tai kadotessa.

Onnea marjojen etsintään! 🫐

Lähteet

Veera Nousiainen

Veera Nousiainen